miércoles, 13 de abril de 2011

Imagenes de Galicia. Cruceiro en Catadoiro e iglesia de Betanzos.

 

Terriña de campos verdes,

de montes e grandes prados,

as túas cores son un regalo,

non podo vivir sen verte.

Galicia terra de meigas,

bela doce e encantada,

se lonxe de ti morrera,

eu quero que aquí me traian.

martes, 12 de abril de 2011

Atardeceres en Galicia…

 

Atardece de nuevo y un día más ciudades diferentes

nos enseñan sucesivos ocasos. Mañana

volveremos a encontrarnos, pero hoy… ¿cómo hablarte

de las horas que vendrán y otra vez no serán nuestras?